Giselle Weegels

web_nustad-glaskunst_kunstenaarspagina
Geir Nustad
28 september 2016
web_ophoven-guido-van-reflection_uitgelicht
Guido van Ophoven
8 juli 2016

Giselle Weegels

Giselle Weegels
Nederland, 1951
Sculpturen
In haar beelden wil Giselle Weegels de cyclus van het leven laten zien: Geboorte, leven en dood. Dieren, voornamelijk vogels zijn een metafoor voor mensen. Elk mens ervaart in zijn leven talloze emoties zoals vreugde, verdriet, pijn, angst, hoop, verwachting en vaak ook lijden. Liefde en verliefdheid, saamhorigheid, verwijdering en in vele delen van onze wereld oorlog en de gevolgen daarvan. Prikkels tot verbeelding van menselijke eigenschappen en relaties zijn dan ook een uitgangspunt.

Naast de verbeelding van menselijke eigenschappen en relaties is ook de verbinding met de natuur een belangrijk thema. Zoals het thema Stroming, verbeeld in ruimte en beweging, opgebouwd uit de 4 elementen: Vuur (Licht), Lucht, Water en Aarde (gevormd in brons).

Compositie, maat, plasticiteit en vormspanning zijn de vakmatige ingrediënten. In de stilte van het atelier wordtmet zoeken, tasten en toewijding een visie kenbaar, een beeldtaal herkenbaar.Het is een zoeken naar het mysterie dat de inhoud oproept. Harmonie, spanning van vorm, lijn en kleur zijn een voorwaarde. Het gaat niet alleen om het herkenbare maar om de geest die in de materie afdaalt en daardoor een nieuwe heel eigen realiteit schept die een eigen visie op de wereld en mensen laat zien.
MENU