Lobi, Micha

Lemke, Thomas
8 juli 2016
Mader, Hans Peter
8 juli 2016
Micha-lobi-schilderijen
Rusland, 1966
Schilderkunst
Micha Lobi werd geboren in Siberië. Als jongen genoot hij al van het schilderen. Het schilderen werd echter door zijn ouders absoluut niet gestimuleerd.

Lobi studeerde natuurkunde en wiskunde aan de universiteit. Maar na zij militaire dienst maakte hij de overstap naar de academie voor kunsten. Zijn gedachten en inspiratie, maar ook zijn schoonheidsideaal zijn beïnvloed door de Duitse schilders als Dürer en Holbein, evenals door de Vlaamse kunst uit de 15e en 16e eeuw.

In tegenstelling tot de middeleeuwse schilders, die vaak in opdracht werkten, schildert Lobi alleen zijn eigen inspiratie. Hij beschouwt zijn werken als een soort stilleven, waar hij verschillende elementen en figuren uit de middeleeuwen in het moderne tijdperk plaatst.

Micha: “Het is van groot belang voor mij dat elke toeschouwer zijn eigen associatie heeft met mijn schilderijen. Het kan worden vergeleken met een muziekstuk, dat voor elk van ons verschillende emoties oproept. "

Lobi concentreert zijn artistieke activiteiten nu voornamelijk op zijn olieverfschilderij, maar ook als illustrator, graficus en portretschilder heeft hij zijn sporen nagelaten.
MENU