Kitty Tijbosch

Kitty Tijbosch, Van Loon Galleries

Nederland, 1969

Sculpturen

In 2015 kreeg Kitty Tijbosch een steen, hamer en beitel in handen en was ze op slag verslingerd aan het beeldhouwen. Het weerbarstige materiaal dwingt geduld en focus af; steen is onverbiddelijk en biedt geen herkansing. De golvende vormgeving en het sterk lijnenspel laten haar grafische achtergrond zien en kenmerken haar stijl. Waar Tijbosch begon met het verbeelden van (zeil)boten en vogels, werden de sculpturen gedurende de tijd steeds abstracter.

In haar huidige serie ‘Hemelreikers’ laat ze de figuratie volledig los en richt ze zich op de symboliek en gevoelswaarden van de vorm. In deze vormtaal drukt Kitty Tijbosch zich het beste uit; beweging, stroming, expressie, verlangen en groei komen hierin samen. Het gevoel van vrijheid en avontuur ligt besloten in de essentie van haar werk. Kitty Tijbosch studeerde aan de Akademie voor de Beeldende Kunsten in Utrecht, en vervolgens aan het Grafisch Lyceum wat de basis vormde om haar creativiteit verder te ontplooien.

”De golvende vormgeving en het sterk lijnenspel laten haar grafische achtergrond zien en kenmerken haar stijl.”

Liever direct contact opnemen?

Meandro 2021, Marmer, 56 cm, uncia €4500