Alex Vinck

Alex Vinck, Kunstenaar Van Loon Galleries

Nederland, 1973

Sculpturen

Alexander Vinck is autodidact die in geen enkel opzicht traditioneel gevormd is in het conventionele kunstonderwijs. Sinds zijn jeugd ervaart hij steeds meer het gevoel dat hij op zoek is naar een antwoord op een cruciale vraag: wat is ons doel op deze aarde? Wat bied je een ander aan? Welke vorm dat aanneemt is vaak niet meteen duidelijk.

Hij wil door zijn kunst mensen inspireren, verbazen, verblijden en ontroeren. Zijn kunst evolueert constant maar kenmerkt zich door het gebruik van kleuren in combinatie met geometrie. Alexander manipuleert met vorm en kleur om een gewenst effect te bereiken. De kijker wordt uitgedaagd om op verschillende niveaus zijn kunst te beleven. Van dichtbij valt het gebruik van de kleine vierkanten des te meer op. Het effect van de gekozen kleur op ieder individueel vierkant leidt tot fascinatie en de behoefte tot nader onderzoek. Van een afstand en van diverse hoeken lijken de werken steeds te transformeren. Een spel van licht en kleurtransformatie ontvouwt zich voor de ogen van de kijker.

“Hij wil door zijn kunst mensen inspireren, verbazen, verblijden en ontroeren.”

Liever direct contact?

The beauty inside (purple), 120 x 94 x 10 cm, Wool felt and aluminium, ed. 8
Mirror on the wall, Ø100 cm, Wool felt and plexiglass, ed. 8