Onze Visie

De smaak van kunst is iets persoonlijks en kan niemand je opleggen of aanpraten. Het is een smaak die je ontwikkelt door je in het verhaal van de kunstenaar te verdiepen maar vooral door veel te zien en te vergelijken. Op deze manier krijgt je mening vanzelf een richting en wordt het vanzelf duidelijk wat en welke kunstvorm of kunstenaar het beste bij je past. De verschillende meningen maken de kunstwereld erg interessant en maakt het dat we er al eeuwen over discussiëren wat nou wel of niet goed is.

Als galerie proberen wij ons steeds verder te ontwikkelen en een bepaalde lijn aan te houden in de kunst die we brengen. De kunststromingen waar wij ons voornamelijk in verdiepen zijn te omschrijven als klassiek modern, expressief en figuratief. Maar dan in de breedste zin van het woord en in verschillende kunstvormen namelijk schilderkunst, beeldhouwkunst, glaskunst en fotokunst. We werken letterlijk met kunstenaars vanuit heel de wereld en dit maakt ons werk zeker heel boeiend.

Press

Voor meer informatie over de huidige en komende exposities/evenementen, of voor hoge resolutie foto’s t.b.v. publicaties, kunt u contact opnemen via: E kim@vanloongalleries.com T 0)31 073 684 00 15